Nastupi

Naredni nastupi:
14. Feb. 2014. – Restoran stara “Ada”, Banja Luka 
15. Feb. 2014. – Elite Club, Cirih
28. Feb. 2014. – Viva, Beč
15. Mart 2014. – Vanila
21. Mart 2014. – Zagreb
29. Mart 2014. – Elite Club, Cirih
30. Mart 2014. – Elite Club, Cirih
17. Maj 2014. – Elite Club, Cirih